LOYALTY CLUB

Loyalty kartica Loyalty kartica

Kako se postaje član kluba vjernih potrošača?

Jednokratnom kupovinom Extreme Intimo proizvoda u vrijednosti od minimum 40 KM preko web-sajta ba.extremeintimo.com (Web-sajt) i/ili u Extreme Intimo radnjama, stičete pravo da postanete član kluba vijernih potrošača (Extreme Intimo loyalty club).

Kako biste dobili Extreme Intimo Loyalty karticu i ostvarili popust uz kupovinu sa karticom potrebno je da prikažete fiskalni račun u naprijed navedenom iznosu i podnesete zahtjev za članstvo u bilo kojoj Extreme Intimo radnji popunjavanjem kupona za prijavljivanje. Na licu mjesta će Vam biti izdata Extreme Intimo Loyalty kartica na kojoj Vas očekuje inicijalnih 5% popusta na svaku narednu kupovinu u Extreme Intimo radnjama ili preko Web-sajta, izuzev proizvoda na akciji, sniženju ili rasprodaji. Međutim, svi iznosi kupovina izvršenih u periodu od 365 dana biće sabrani čime imate priliku da pređete u više skale popusta.

Kako se obračunava visina popusta?

Pošto ispunite uslov i postanete član, sve Vaše naredne kupovine u Extreme Intimo radnjama i preko Web-sajta se sabiraju i na osnovu ukupne potrošnje u prethodnih 365 dana od momenta provjere stanja obračunava se visina popusta.

Ostvarena kupovina ulazi u obračun od narednog dana.

Obračunski interval je godinu dana, odnosno 365 dana, a visina popusta određuje se na osnovu visine Vaše potrošnje tokom posmatranog intervala. Dakle što više kupujete to manje plaćate, odnosno stičete pravo na veći popust.

Kako da ostvarim pravo na još veći popust?

Sve što kao član kluba vjernih potrošača potrošite u Extreme Intimo radnjama uključujući i kupovinu preko Web-sajta, u periodu od 365 dana (obračunski interval), sabira se i ostvarujete slijedeće popuste:

Ako u obračunskom intervalu , u roku od 365 dana kupac kupi robu u vrijednosti od 240,00 KM ocekuje ga popust od 7%.
Ako u obračunskom intervalu kupac kupi robu u vrijednosi vecoj od 400 km ocekuje ga 10% popusta
ako u obračunskom intervalu kupac kupi robu u vrijednosti vecoj od 640 km ocekuje ga popust od 12%
ako u obračunskom intervalu kupac kupi robu u vrijednosti vecoj od 1100 km ocekujekeje ga popust od 15%
ako u obračunskom periodu od 365 dana kupac nije imao kupovinu kartica se deaktivira. Ponovna aktivacija kartice se vrsi narednom kupovinom u bilo kom iznosu cime se popust vraca na inicijalnih 5%

Način promjene pravila korišćenja kartice

Preduzeće za proizvodnju i promet DN STIL d.o.o. (u daljem tekstu: DN STIL ili mi), kao vlasnik brenda Extreme Intimo, ima isključivo pravo da promjeni uslove korišćenja Extreme Intimo Loyalty kartice, uslove sticanja popusta ili visinu popusta, kao i da potpuno ukine program. O promjenama će blagovremeno obavjestiti članove kluba vjernih potrošača i ostale kupce. Ukoliko nakon obavještenja o promjenama ne otkažete članstvo u klubu, smatra se da se slažete i prihvatate navedene promjene. U slučaju gubitka ili krađe kartice obavezni ste da nestanak kartice prijavite na br.tel. +387 65 191 414. Tada će Vam biti izdata nova kartica na koju će biti prenijeti svi popusti koje ste do tada ostvarili. Dužni ste da pismeno prijavite svaku promjenu ličnih podataka.

Obrada i zaštita ličnih podataka

DN STIL d.o.o Nikole Tesle 8, 78252 Laktaši, MB 01934732, PIB 4400817800001 je kontrolor vaših ličnih podataka koje nam dajete prilikom popunjavanja kupona za prijavljivanje u članstvo u Extreme Intimo loyalty club-u. U okviru kupona za prijavljivanje potrebno je da navedete sledeće tačne lične podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu i/ili broj telefona. Vaši lični podaci o datumu rođenja i polu nisu obavezni što znači da ih možete dati samo ako želite da dobijate obavještenja o specijalnim ponudama i pogodnostima u vezi sa vašim polom ili povodom vašeg rođendana. DN STIL vaše lične podatke prikuplja i obrađuje kako bi vas obavještavao kao člana kluba o pogodnostima, ponudama i popustima, stanju na Extreme Intimo Loyalty kartici i korišćenju popusta, za pripremu i slanje redovnih ili prilagođenih ponuda. Obavještenja ćemo vam slati na email adresu i/ili preko mobilnog telefona, u zavisnosti od toga šta ste sami odabrali na kuponu. Prilikom kupovine sa Extreme Intimo Loyalty karticom DN STIL takođe prikuplja i obrađuje podatke o vašim pojedinačnim kupovinama (npr. podatke o članstvu u Extreme Intimo loyalty club-u, o proizvodima koje ste kupili, cijenama, datumu i mjestu izvršene kupovine, načinu plaćanja i pogodnostima koje su bile iskorištene prilikom kupovine), a sve u cilju korištenja pogodnosti koje vam se pružaju kao članu Extreme Intimo loyalty club-a i kreiranja ponuda prilagođenih kupcima, kao i za praćenje ponašanja kupaca, unapređenje proizvoda i usluga koje DN STIL pruža kupcima, rješavanje reklamacija i drugih mogućih problema. Vaše lične podatke u prethodno navedene svrhe obrađujemo isključivo na osnovu vašeg pristanka koji se daje popunjavanjem kupona za prijavljivanje u Extreme Intimo loyalty club.

Kao član Extreme Intimo loyalty club-a, a u vezi sa obradom vaših ličnih podataka u svakom trenutku imate sledeća prava: pravo pristupa - imate pravo da od DN STIL-a zahtjevate sledeće informacije i to: o toku obrade  podataka koju vrši kontrolor ili obrađivač podataka, svrsi obrade podataka, zakonskoj osnovi i trajanju obrade, o tome da li su podaci pribavljeni od nosioca podataka ili od treće strane i o pravu na pristup ličnim podacima, kao i o tome ko je primio ili ko će da primi podatke i za koju svrhu; pravo na ispravljanje, brisanje i blokiranje podataka - imate pravo da od DN STIL-a zahtjevate da ispravi, izbriše ili blokira podatke za koje se utvrdi da su netačni ili da su pogrešno navedeni ili obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka pri čemu će DN STIL na vaš zahtjev obavjestiti treću stranu kojoj su podaci preneseni o navedenim ispravkama; pravo na povlačenje saglasnosti i pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko želite da ostvarite prethodno navedena prava (osim prigovora Agenciji) to možete učiniti na sledeće načine, slanjem imejla na sledeću adresu: dnstil@teol.net ili u bilo kojoj DN STIL radnji ili slanjem zahtjeva poštom na adresu DN STIL d.o.o Nikole Tesle 8, 78252 Laktaši

Vaše lične podatke prosleđujemo pouzdanim trećim licima koja nam pomažu u pružanju usluga koje mi vama nudimo. U tom smislu vaše lične podatke koje ste nam dali kao član Extreme Intimo loyalty club-a možemo proslediti: povezanim privrednim društvima, marketinškim agencijama, IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smještaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija, licima koja nam pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavne službe) i licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima. Neki od prethodno navedenih vršilaca usluga su locirani na teritorijima drugih država. Npr. Vaše lične podatke otkrivamo licima koja nam pružaju tehnološku pomoć (održavatelji baze podataka), kao i našem povezanom privrednom društvu Preduzeću za proizvodnju i promet Jasmil d.o.o. Arilje, koje upravlja platformom www.extremeintimo.com, a koje je locirano na području Republike Srbije. Takođe lične podatke dostavljamo firmi, čije je sedište na području Republike Srbije, a koje nam pruža usluge u vezi sa  slanjem newsletter-a.

Vaše lične podatke čuvamo za sve vrijeme vašeg članstva u Extreme Intimo loyalty club-u. Istupanjem iz članstva u klubu obavezujemo se da ćemo vaše lične podatake izbrisati. Za sva pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka možete nam se obratiti putem mejla na adresu: dnstil@teol.net ili slanjem pisma na DN STIL d.o.o Nikole Tesle 8, 78252 Laktaši.