Loyalty klub

Kako se postaje član kluba vjernih potrošača?


Jednokratnom kupovinom Extreme Intimo proizvoda u vrijednosti od minimum 40 KM preko web-sajta ba.extremeintimo.com (Web-sajt) i/ili u Extreme Intimo radnjama, stičete pravo da postanete član kluba vijernih potrošača (Extreme Intimo loyalty club).

Kako biste dobili Extreme Intimo Loyalty karticu i ostvarili popust uz kupovinu sa karticom potrebno je da prikažete fiskalni račun u naprijed navedenom iznosu i podnesete zahtjev za članstvo u bilo kojoj Extreme Intimo radnji popunjavanjem kupona za prijavljivanje. Na licu mjesta će Vam biti izdata Extreme Intimo Loyalty kartica na kojoj Vas očekuje inicijalnih 5% popusta na svaku narednu kupovinu u Extreme Intimo radnjama ili preko Web-sajta, izuzev proizvoda na akciji, sniženju ili rasprodaji. Međutim, svi iznosi kupovina izvršenih u periodu od 365 dana biće sabrani čime imate priliku da pređete u više skale popusta.

Kako se obračunava visina popusta?

Pošto ispunite uslov i postanete član, sve Vaše naredne kupovine u Extreme Intimo radnjama i preko Web-sajta se sabiraju i na osnovu ukupne potrošnje u prethodnih 365 dana od momenta provjere stanja obračunava se visina popusta.

Ostvarena kupovina ulazi u obračun od narednog dana.

Obračunski interval je godinu dana, odnosno 365 dana, a visina popusta određuje se na osnovu visine Vaše potrošnje tokom posmatranog intervala. Dakle što više kupujete to manje plaćate, odnosno stičete pravo na veći popust.

Kako da ostvarim pravo na još veći popust?

Sve što kao član kluba vjernih potrošača potrošite u Extreme Intimo radnjama uključujući i kupovinu preko Web-sajta, u periodu od 365 dana (obračunski interval), sabira se i ostvarujete slijedeće popuste:

  1. Ako u obračunskom intervalu , u roku od 365 dana kupac kupi robu u vrijednosti od 240,00 KM ocekuje ga popust od 7%.
  2. Ako u obračunskom intervalu kupac kupi robu u vrijednosi vecoj od 400 km ocekuje ga 10% popusta
  3. ako u obračunskom intervalu kupac kupi robu u vrijednosti vecoj od 640 km ocekuje ga popust od 12%
  4. ako u obračunskom intervalu kupac kupi robu u vrijednosti vecoj od 1100 km ocekujekeje ga popust od 15%
  5. ako u obračunskom periodu od 365 dana kupac nije imao kupovinu kartica se deaktivira. Ponovna aktivacija kartice se vrsi narednom kupovinom u bilo kom iznosu cime se popust vraca na inicijalnih 5%

Način promjene pravila korišćenja kartice

Preduzeće za proizvodnju i promet DN STIL d.o.o. (u daljem tekstu: DN STIL ili mi), kao vlasnik brenda Extreme Intimo, ima isključivo pravo da promjeni uslove korišćenja Extreme Intimo Loyalty kartice, uslove sticanja popusta ili visinu popusta, kao i da potpuno ukine program. O promjenama će blagovremeno obavjestiti članove kluba vjernih potrošača i ostale kupce. Ukoliko nakon obavještenja o promjenama ne otkažete članstvo u klubu, smatra se da se slažete i prihvatate navedene promjene. U slučaju gubitka ili krađe kartice obavezni ste da nestanak kartice prijavite na br.tel. 051/355-341 Tada će Vam biti izdata nova kartica na koju će biti prenijeti svi popusti koje ste do tada ostvarili. Dužni ste da pismeno prijavite svaku promjenu ličnih podataka.

Obrada i zaštita ličnih podataka

DN STIL upravlja obradom Vaših ličnih podataka koje nam dajete prilikom popunjavanja kupona za prijavljivanje u članstvo u Extreme Intimo loyalty club-u. U okviru kupona za prijavljivanje potrebno je da navedete slijedeće tačne lične podatke: ime i prezime, adresu stanovanju, e-mail adresu i/ili broj telefona. Vaši lični podaci o datumu rođenja i polu nisu obavezni što znači da ih možete dati samo ako želite da dobijate obavještenja o specijalnim ponudama i pogodnostima u vezi sa Vašim polom ili povodom Vašeg rođendana. DN STIL Vaše lične podatke prikuplja i obrađuje kako bi Vas obavještavao kao člana kluba o pogodnostima, ponudama i popustima, stanju na Extreme Intimo Loyalty kartici i korišćenju popusta, za pripremu i slanje redovnih ili prilagođenih ponuda. Obavještenja ćemo Vam slati na e-mail adresu i/ili preko mobilnog telefona, u zavisnosti od toga šta ste sami odabrali na kuponu. Prilikom kupovine sa Extreme Intimo Loyalty karticom DN STIL takođe prikuplja i obrađuje podatke o Vašim pojedinačnim kupovinama (npr. podatke o članstvu u Extreme Intimo loyalty club-u, o proizvodima koje ste kupili, cijenama, datumu i mijestu izvršene kupovine, načinu plaćanja i pogodnostima koje su bile iskorišćene prilikom kupovine), a sve u cilju korišćenja pogodnosti koje Vam se pružaju kao članu Extreme Intimo loyalty club-a i kreiranja ponuda prilagođenih kupcima, kao i za praćenje ponašanja kupaca, unapređenje proizvoda i usluga koje DN STIL pruža kupcima, riješavanje reklamacija i drugih mogućih problema. Vaše lične podatke u prethodno navedene svrhe obrađujemo isključivo na osnovu Vašeg pristanka koji se daje popunjavanjem kupona za prijavljivanje u Extreme Intimo loyalty club.

Kao član Extreme Intimo loyalty club-a, a u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka u svakom trenutku imate slijedeća prava: da tražite kopiju podataka koji se obrađuju; pristupa (u svakom trenutku imate pravo da dobijete informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti); na ispravku i/ili dopunu, na brisanje, na prigovor DN STILu, na pritužbu Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na ograničenje obrade, na opoziv pristanka za obradu podataka kao i pravo na prenosivost podataka . Ukoliko želite da ostvarite naprijed navedena prava (osim pritužbe Povjereniku) to možete učiniti na slijedeće načine: popunjavanjem i predajom Zahtjeva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti u bilo kojoj Extreme Intimo radnji ili slanjem Zahtjeva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahtjeva sastavljenog u slobodnoj formi e-mailom na adresu officebih@extremeintimo.com ili poštom Preduzeću za proizvodnju i promet DN STIL d.o.o.  Marije Dimic 13, 78000 Banja Luka . DN STIL Vaše lične podatke po pravilu ne proslijeđuje trećim licima. Izuzetno možemo Vaše lične  podatke proslijediti pouzdanim trećim licima koja nam pomažu u pružanju usluga koje mi Vama nudimo. U tom smislu Vaše lične podatke koje ste nam dali kao član Extreme Intimo loyalty club-a možemo proslijediti: povezanim privrednim društvima, marketinškim agencijama, IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smještaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija, licima koja nam pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavne službe) i licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Vaše lične podatke čuvamo za sve vrijeme Vašeg članstva u Extreme Intimo loyalty club-u. Istupanjem iz članstva u klubu obavezujemo se da ćemo Vaše lične podatake izbrisati. Za sva pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka možete nam se obratiti telefonom na: 051/355-341 ili slanjem e-maila na adresu: : officebih@extremeintimo.comili slanjem pisma Preduzeću za proizvodnju i promet DN STIL d.o.o. Marije Dimic 13. 78000 Banja Luka